Verzekering

Sporten is gezond, maar een kwetsuur kan altijd voorkomen. Heb je een letsel opgelopen tijdens de trainingen, dan dient het aangifteformulier ingevuld te worden door de trainer en vervolgens ook door de behandelende arts. Zorg ervoor dat alles goed is ingevuld en ondertekend waar nodig. Vergeet niet een vignet van de mutualiteit aan te brengen. Stuur het formulier binnen de acht werkdagen na het ongeval naar:

Gymfed Vlaanderen – TAV Mieke Hutsebaut
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Alle verdere afhandelingen gebeuren rechtstreeks met Gymfed. De polis persoonlijke ongevallen is te raaplegen op www.gymfed.be. De aangifteformulieren zijn aanwezig in de zaal en kan je bekomen via de trainers of het bestuur. De franchise bedraagt € 25 per ongeval.