Bestuur

Pierre Tiebout                               Voorzitter
Jürgen Corveleyn                         Penningmeester
An Muyllaert                                   Secretaris en API (Aanspreekpunt Integriteit)
Peter De Vocht                              Kwaliteitsverantwoordelijke Q4GYM
Veerle Vandeweghe                   Algemeen sportief technische leiding
Bruno Vandeweghe                    Sportief technische leiding
Hannelore Pintelon                     Jeugdsportcoördinator
Annelie Ingelbrecht                    PR en communicatie