Verzekering

Sporten is gezond, maar een kwetsuur kan altijd voorkomen. Heb je een letsel opgelopen tijdens de trainingen, dan dient het aangifteformulier ingevuld te worden door de trainer en vervolgens ook door de behandelende arts. Zorg ervoor dat alles goed is ingevuld en ondertekend waar nodig. Vergeet niet een vignet van de mutualiteit aan te brengen.

Bezorg het document binnen de 8 werkdagen na het  ongeval aan de gymclub (bij voorkeur via mail):
Gym Knokke-Heist
T.a.v An Muyllaert
Dorpsstraat 132 – 8300 Knokke-Heist
e-mail: info@gymkh.be

Alle verdere afhandelingen gebeuren rechtstreeks met Gymfed. De polis persoonlijke ongevallen is te raaplegen op www.gymfed.be of hieronder. De aangifteformulieren zijn aanwezig in de zaal en kan je bekomen via de trainers of het bestuur. De franchise bedraagt € 25 per ongeval.

Opgelet! Starten met trainen kan pas na het bezorgen van een attest van genezing. Indien gestart wordt zonder dit attest zijn volgende ongevallen niet verzekerd! 

Procedure aangifte ongeval

Aangifteformulier verzekering

Algemene voorwaarden sportongevallen Ethias